8
PIC MISSING

OM OSS

Vertikal Industri är en certifierad leverantör av rope access tjänster inom byggsektorn. Etablerad i Norrbotten men våra erfarna yrkesklättrare utför inspektioner, reparationer, installationer samt underhållsarbete över hela norden. Vi arbetar i miljöer där det är svårt eller för dyrt att ta sig med de konventionella metoderna. Vi når arbetsplatsen med hjälp av rep och sele vilket är ett smidigt och säkert samt ett miljövänligt alternativ till liftar och byggställningar.

Reparation av rotorblad Stålreparation på bro

Vi erbjuder kvalificerade tjänster på hög höjd såsom rostskyddsreparationer, kompositreparationer, fogning, geotekniska arbeten, murbruksarbeten, finsnickeri, målning, fönstervård, materialprovning, sanering samt elektrifiering. Vi arbetar exempelvis på broar, fasader, vindkraftverk och master men även i slutna utrymmen.

Målning av fönsterbleck Fogning av fasad

Vertikal Industri är en medlem i Branschföreningen Svenskt Reparbete och alla våra yrkesklättrare är IRATA certifierade samt försäkrade i enlighet med AB04. Inför varje unikt uppdrag upprättas en individuell riskanalys samt räddningsplan. Vi kan lösa all typ av accessproblematik till ett konkurrenskraftigt pris. Kontakta oss för kostnadsfri offerering och rådgivning.

KONTAKT