V A R J I S T R Ä S K

Climbing T O P O 🇸🇪️

DCIM Missing 😭️

Klättringen här består till största delen av bouldering. Sport och trad förekommer oxå, då framförallt i Varjiskäften. Här återfinnes ett par riktigt hårda sprickor. Utvecklingen i området är pågående. Många fler stenar än vad som är dokumenterade är färdigställda men ej bestigna. Potentialen är enorm.

VERTIKAL INDUSTRI

info@vertikalindustri.se ©MIT 2021 | Vertikal Industri AB

Det finns inga kakor i denna kod.